Strilequizen

Kvar går drapa føre seg i Gunnar Staalesens bok Den femte passasjeren?

Kva heiter brassbandet som har vunne NM i brass flest gonger?

Kva heiter musikk- og revygruppa som har gjort Rothålå til sitt varemerke?

Kvar i huset er du når du er i bislaget?

I kva kommune ligg Litlelindås?

Trikotasjeindustrien var viktig for bygdene rundt Bergen. Kvar vart underbuksene Krone «Makko» produserte?

Kva var fjernsynskokken Ingrid Espelid sitt varemerke som ho ofte runda av ein rett med?

Kva heitte strilen som var pådrivar for å få i stand den årlege Torgdagen i Bergen?

Kva var verdien på mynten som vart kalla ein «sotradollar» og kvifor vart han kalla det?

Kva for eit av desse laga har Mons Ivar Mjelde ikkje vore trenar for?

Love it? Embed it on your website or blog:
×